Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"

Pieņemts: 2008.07.28 Stājies spēkā: 2008.08.01 Pievienots datubāzei: 2008.08.01 Tips: MK Noteikumi Nr.: 590 Kat.: Citi

Izdoti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".
Grozījumi noteikumos nosaka informācijas kopumu, kas jānorāda pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu izlietojumu un pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto biļešu izlietojumu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)