Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"

Pieņemts: 2008.10.21 Stājies spēkā: 2008.11.14 Pievienots datubāzei: 2008.11.14 Tips: MK Noteikumi Nr.: 881 Kat.: Citi

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu.
Noteikumi nosaka:
- kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai";
- prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam;
- projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;
- atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)