Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai

Pieņemts: 2008.07.07 Stājies spēkā: 2008.07.12 Pievienots datubāzei: 2008.07.12 Tips: MK Noteikumi Nr.: 515 Kat.: Citi

Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējām attīstības stratēģijām, lai īstenotu:
1.1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumu "Vietējās attīstības stratēģijas";
1.2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā pasākumu "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)