Izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi

Pieņemts: 2008.09.15 Stājies spēkā: 2008.09.20 Pievienots datubāzei: 2008.09.21 Tips: MK Noteikumi Nr.: 742 Kat.: Dzīvokļa tiesības

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likumu.
Noteikumi nosaka:
- Valsts robežsardzes izmitināšanas centra iekšējo kārtību;
- aizturētā ārzemnieka veselības pārbaudes un sanitārās apstrādes, kā arī to rezultātu fiksēšanas kārtību, ievietojot ārzemnieku izmitināšanas centrā;
- to priekšmetu sarakstu, kurus ārzemniekam aizliegts glabāt izmitināšanas centrā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.