Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

Pieņemts: 2008.09.29 Stājies spēkā: 2008.10.15 Pievienots datubāzei: 2008.10.15 Tips: MK Noteikumi Nr.: 813 Kat.: Nodokļu sistēma

Izdoti saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību.
Grozījumi paredz izteikt noteikumu pielikumu "Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" jaunā redakcijā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.