Kārtība, kādā iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu

Pieņemts: 2008.09.29 Stājies spēkā: 2008.10.08 Pievienots datubāzei: 2008.10.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 810 Kat.: Nodokļu sistēma

Izdoti saskaņā ar Muitas likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā:
- iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu;
- sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.