Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana"

Pieņemts: 2008.09.15 Stājies spēkā: 2008.10.01 Pievienots datubāzei: 2008.10.01 Tips: MK Noteikumi Nr.: 755 Kat.: Nodokļu sistēma

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.