Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.2.apakšaktivitāti "Politikas pētījumu veikšana"

Pieņemts: 2008.10.07 Stājies spēkā: 2008.10.22 Pievienots datubāzei: 2008.10.22 Tips: MK Noteikumi Nr.: 833 Kat.: Nodokļu sistēma

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu.
Noteikumi nosaka:
- kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakš­aktivitāti "Politikas pētījumu veikšana";
- Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;
- prasības projekta iesniedzējam;
- atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.