Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes " Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai"

Pieņemts: 2008.10.07 Stājies spēkā: 2008.11.05 Pievienots datubāzei: 2008.11.05 Tips: MK Noteikumi Nr.: 834 Kat.: Nodokļu sistēma

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu.
Noteikumi nosaka:
- kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai";
- Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;
- prasības projekta iesniedzējam;
- atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.