Noteikumi par muitas kontroles zonām

Pieņemts: 2008.10.21 Stājies spēkā: 2008.10.29 Pievienots datubāzei: 2008.10.30 Tips: MK Noteikumi Nr.: 863 Kat.: Nodokļu sistēma

Izdoti saskaņā ar Muitas likumu.
Noteikumi nosaka:
- kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas;
- komercdarbības veidus, kuru veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošajās muitas kontroles zonās nepieciešama atļauja, un šo atļauju izsniegšanas kārtību;
- informācijas zīmes muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai un to izmantošanas kārtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.