Noteikumi par valsts nodevu ierakstu izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā

Pieņemts: 2004.07.13 Stājies spēkā: 2004.07.21 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 596 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Eiropas ekonomisko interešu grupu likumu.
Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus par ierakstu izdarīšanu Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.