Noteikumi par valsts proves uzraudzības īstenošanas valsts nodevu

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.08.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 678 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par valsts proves uzraudzību".
Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par valsts proves uzraudzības īstenošanu, valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus.
Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē MK noteikumi Nr.171 "Noteikumi par proves darbu pakalpojumu valsts nodevu".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.