Darba līgums (ar būvdarbu vadītāju)

Pievienots datubāzei: 2012.06.04 Faila tips: Ms Word 97-2003 Pēdējās izmaiņas: 2017.06.25 Kat.: Darba līgumi Izmērs: 46KB  

Darba līgums ir izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. Līgumā ir iekļautas visas līgumā būtiskās sastāvdaļas: amata nosaukums, darba tiesisko attiecību ilgums, t.sk. pārbaudes laiks, darba samaksa, norēķinu kārtība, kā arī pušu savstarpējās tiesības, pienākumi un atbildība, uzteikumu izsniegšanas kārtība.

Darba līgumā nav norādīts profesiju klasifikatora numurs, jo to katrs uzņēmums izvēlas atsevišķi savām vajadzībām un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
https://likumi.lv/ta/id/291004-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam.

Līguma paraugs pārskatīts 14.03.2019.

Dokumenta paraugu sagatavojis vortāls "E-jurists"

cena
€ 1,92
Lai apskatītu un saņemtu uz e-pastu šī dokumenta kopiju,
jums zemāk esošajos laukos jāievada sekojoši dati:
Aiziet! Kā pasūtīt apmaksas kodu?

Kad kods un e-pasts ievadīts, spiediet "Aiziet". Jums tiks piedāvāta iespēja saglabāt līguma paraugu savā datorā, kā arī līguma paraugs tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Kods ir derīgs viena līguma parauga lejuplādei. Neskaidrību gadījumā rakstiet mums!

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. Līgumu paraugu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Maksa € 1,92 apmērā tiek iekasēta par pakalpojuma tehnisko nodrošināšanu, t.i., līguma parauga nogādāšanu klientam, un nevis par pašu līguma paraugu - tas ir bezmaksas.

3. Līguma paraugs nav uzskatāms par gatavu līgumu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties līguma parauga izmantošanas rezultātā.

4. Norādot savu e-pasta adresi, klients piekrīt saņemt uz šo adresi izvēlēto līguma paraugu, kā arī informāciju par citiem E-jurista līgumu paraugiem, sniegtajiem pakalpojumiem un jaunumiem.