Darba līgums (ar tirdzniecības pārstāvi)

Pievienots datubāzei: 2009.10.22 Faila tips: Ms Word 97-2003 Pēdējās izmaiņas: 2017.06.25 Kat.: Darba līgumi Izmērs: 44KB  

Darba līgums ir sastādīts atbilstoši Darba likuma normām. Līguma būtiskākā nianse ir darba samaksas veids - akorda alga, kas tiek aprēķināta atbilstoši paveiktajam darbam, nevis nostrādātajam laikam, taču ne mazāka kā valstī noteiktā minimālā mēneša alga. Līgums nosaka arī pušu tiesības, pienākumus un atbildību, it īpaši uzsverot tirdzniecības pārstāvja pienākumus. Līgums precizēts atbilstoši Darba likuma grozījumiem, kas stājās spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Darba līgumā nav norādīts profesiju klasifikatora numurs, jo to katrs uzņēmums izvēlas atsevišķi savām vajadzībām (skat.MK noteikumu 27.punktu). Paši jaunie Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka katram amatam norādāmo profesiju kodu un kas stājās spēkā 2017.gada 1.jūnijā, ir pieejami šeit https://likumi.lv/ta/id/291004-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam .

Līguma paraugs atjaunināts 25.06.2017.

Dokumenta paraugu sagatavojis vortāls "E-jurists"

cena
€ 1,92
Lai apskatītu un saņemtu uz e-pastu šī dokumenta kopiju,
jums zemāk esošajos laukos jāievada sekojoši dati:
Aiziet! Kā pasūtīt apmaksas kodu?

Kad kods un e-pasts ievadīts, spiediet "Aiziet". Jums tiks piedāvāta iespēja saglabāt līguma paraugu savā datorā, kā arī līguma paraugs tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Kods ir derīgs viena līguma parauga lejuplādei. Neskaidrību gadījumā rakstiet mums!

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. Līgumu paraugu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Maksa € 1,92 apmērā tiek iekasēta par pakalpojuma tehnisko nodrošināšanu, t.i., līguma parauga nogādāšanu klientam, un nevis par pašu līguma paraugu - tas ir bezmaksas.

3. Līguma paraugs nav uzskatāms par gatavu līgumu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties līguma parauga izmantošanas rezultātā.

4. Norādot savu e-pasta adresi, klients piekrīt saņemt uz šo adresi izvēlēto līguma paraugu, kā arī informāciju par citiem E-jurista līgumu paraugiem, sniegtajiem pakalpojumiem un jaunumiem.