Līgums par būvniecības darbu veikšanu (apjomīga būvobjekta rekonstrukcijai)

Pievienots datubāzei: 2014.03.03 Faila tips: Ms Word 97-2003   Kat.: Sadarbības līgumi Izmērs: 184KB  

Šis ir ļoti detalizēts līgums (14 lp apjomā), ko savā starpā slēdz ģenerāluzņēmējs ar izpildītāju par apjomīga būvobjekta celtniecību - rekonstrukciju. Izpildītājs tika izvēlēts konkursa kārtībā.
Līgumā ir šādas sadaļas: līgumā lietoto jēdzienu skaidrojums, līguma priekšmets, līguma sastāvdaļas, līguma cena, darbu izpildes noteikumi, ģenerāluzņēmēja un izpildītāja pienākumi un tiesības, darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas kārtība, maksājumu izdarīšanas kārtība, pušu atbildība, līgumsodi, izmaiņa līgumā, garantija, riska pāreja, dokumentācija, apdrošināšana, atkāpšanās no līguma, force majeure, nodokļi un nodevas, piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība, līguma noslēgšana un spēkā esamība, sarakste.
Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka līgumā daudzos punktos ir atsauces uz citiem līguma punktiem, kas nozīmē, ja veicat līgumā kādus grozījumus, pārliecinieties, vai visas atsauces ir vietā un atbilst līgumā noteiktajiem punktiem.

Dokumenta paraugu sagatavojis vortāls "E-jurists"

cena
€ 1,92
Lai apskatītu un saņemtu uz e-pastu šī dokumenta kopiju,
jums zemāk esošajos laukos jāievada sekojoši dati:
Aiziet! Kā pasūtīt apmaksas kodu?

Kad kods un e-pasts ievadīts, spiediet "Aiziet". Jums tiks piedāvāta iespēja saglabāt līguma paraugu savā datorā, kā arī līguma paraugs tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Kods ir derīgs viena līguma parauga lejuplādei. Neskaidrību gadījumā rakstiet mums!

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. Līgumu paraugu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Maksa € 1,92 apmērā tiek iekasēta par pakalpojuma tehnisko nodrošināšanu, t.i., līguma parauga nogādāšanu klientam, un nevis par pašu līguma paraugu - tas ir bezmaksas.

3. Līguma paraugs nav uzskatāms par gatavu līgumu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties līguma parauga izmantošanas rezultātā.

4. Norādot savu e-pasta adresi, klients piekrīt saņemt uz šo adresi izvēlēto līguma paraugu, kā arī informāciju par citiem E-jurista līgumu paraugiem, sniegtajiem pakalpojumiem un jaunumiem.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie līgumu paraugi (1)