raksts1

E-jurista jaunie līgumi

2014.03.03, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā datubāzes papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai tie ir sadalīti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Investīciju līgums (latviešu un angļu valodā)
- Investīciju līgums (angļu valodā)
- Sadarbības līgums (iekšējo spēka tīklu remonts, apgaismojuma un apsardzes signalizācijas montāža)
- Sadarbības līgums (logu nomaiņa)
- Līgums par būvniecības darbu veikšanu (apjomīga būvobjekta rekonstrukcijai)
- Uzņēmuma līgums par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu (kāpnes un margas)


Nekustamais īpašums
- Nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līgums (ēka, latviešu un angļu valodā)
- Nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līgums (ēka, angļu valodā)
- Nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līgums (ēka)
- Telpu nomas līgums (ar izpirkumu)

Lietvedības dokumenti
- Pilnvara (projektu vadītājam, latviešu un krievu valodā)
- Pilnvara (projektu vadītājam, krievu valodā)
- Pilnvara (projektu vadītājam)
- Iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai (pēc MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.995)
- Zemes pieņemšanas – nodošanas akts (patapinājuma līguma pielikums)
- Pretenzija par līguma saistību izpildi (būvniekam)


Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi