raksts1

E-jurista jaunie līgumi

2014.03.03, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā datubāzes papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai tie ir sadalīti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Investīciju līgums (latviešu un angļu valodā)
- Investīciju līgums (angļu valodā)
- Sadarbības līgums (iekšējo spēka tīklu remonts, apgaismojuma un apsardzes signalizācijas montāža)
- Sadarbības līgums (logu nomaiņa)
- Līgums par būvniecības darbu veikšanu (apjomīga būvobjekta rekonstrukcijai)
- Uzņēmuma līgums par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu (kāpnes un margas)


Nekustamais īpašums
- Nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līgums (ēka, latviešu un angļu valodā)
- Nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līgums (ēka, angļu valodā)
- Nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līgums (ēka)
- Telpu nomas līgums (ar izpirkumu)

Lietvedības dokumenti
- Pilnvara (projektu vadītājam, latviešu un krievu valodā)
- Pilnvara (projektu vadītājam, krievu valodā)
- Pilnvara (projektu vadītājam)
- Iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai (pēc MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.995)
- Zemes pieņemšanas – nodošanas akts (patapinājuma līguma pielikums)
- Pretenzija par līguma saistību izpildi (būvniekam)


Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt