raksts1

Vortāla E-jurists jaunumi

2015.02.16, autors Administrācija

Vortāls E-jurists turpina darba līgumu sadaļas atjaunošanu. Darba līgumu teksts precizēts atbilstoši grozījumiem.

Lasīt tālākKomentēt (202 komentāri)
raksts1

Vortāla E-jurists jaunumi

2015.01.26, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir veicis darba līgumu sadaļas atjaunošanu. Darba līgumi, rīkojumi un uzteikumi ir papildināti ar punktiem par uzteikuma paziņošanas kārtību, atsevišķiem dokumentiem arī par konkurences ierobežojošiem nosacījumiem, atsauces uz normatīviem un teksts precizēts atbilstoši grozījumiem.

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Vortāla E-jurists jaunumi

2014.08.27, autors Administrācija

Vortāls E-jurists klientu ērtībai ir ieviesis iespēju saņemt elektronisku rēķinu par veiktajiem pirkumiem. Rēķinu varēs saņemt Swedbankas, SEB un Nordea internetbanku klienti.

Lasīt tālākKomentēt (1 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunie līgumi

2013.11.12, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā datubāzes papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai tie ir sadalīti pa kategorijām:

Darba līgumi
- Vienošanās pie darba līguma par komercnoslēpuma neizpaušanu
- Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu
- Darba līgums (ar darba aizsardzības speciālistu)
- Vienošanās par papildu darba pienākumu pildīšanu (personas datu aizsardzības speciālista pienākumi)

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunie līgumi

2013.10.22, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā datubāzes papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai tie ir sadalīti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Līgums par konsultāciju sniegšanu (grāmatvedības un nodokļu jomā)

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunie līgumi

2013.10.02, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā datubāzes papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai tie ir sadalīti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Ziedojuma līgums (ziedo juridiskās personas ar mērķi)
- Ziedojuma līgums (ziedo fiziskās personas ar mērķi)
- Ziedojuma līgums (ziedo juridiskās personas bez noteikta mērķi)
- Ziedojuma līgums (ziedo fiziskās personas bez noteikta mērķi)
- Autoratlīdzības līgums par video filmas uzņemšanu

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunie līgumi

2013.07.16, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā datubāzes papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai jauno dokumentu saraksts ir sakārtots pa kategorijām:

Ģimene
- Vienošanās starp laulātajiem

Nekustamais īpašums
- Lauksaimniecības zemes nomas līgums
- Dzīvojamās telpas īres līgums (ar pieņemšanas – nodošanas aktu)

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunie līgumi

2013.07.02, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā datubāzes papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai jauno dokumentu saraksts ir sakārtots pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Dalībnieku līgums II
- Aizdevuma līgums (starp uzņēmumu un tā dalībnieku)
- Brīdinājums klientam
- Sadarbības līgums par dalību projektā

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunie ligumi

2013.04.24, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā datubāzes papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai jauno dokumentu saraksts ir sakārtots pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Līgums par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu
- Uzņēmuma līgums par mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu
- Līgums par būvniecības darbu veikšanu

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunie līgumi

2013.04.08, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā datubāzes papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Šoreiz pāris līgumu paraugiem esam sagatavojuši arī versijas angļu valodā. Jūsu ērtībai jauno dokumentu saraksts ir sakārtots pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Līgums par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu
- Līgums par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu (angļu valodā)
- Līgums par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu (latviešu un angļu valodā)
- Sadarbības līgums par kūtsmēslu izvešanu
- Kūtsmēslu pirkuma - pārdevuma līgums

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
ziemassvetki

Sveiciens svētkos no vortāla E-jurists

2012.12.21, autors Ziemassvētku vecītis

Cienījamie klienti un sadarbības partneri!

Vortāls E-jurists pirmssvētku gaidās saka Jums lielu Paldies par uzticību, labiem vārdiem un vienkārši burvīgu sadarbību! Ceram, ka nākamais 2013.gads būs vēl līgumiskāks, juridiskāks, no brīvas gribas, bez spaidiem, maldiem un viltus!

Ja jums svēktos rodas izdevumi, piedāvājam bez maksas lejuplādēt reprezentācijas izdevumu aktu!

Lasīt tālākKomentēt (3 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunie un atjaunotie dokumentu paraugi

2012.11.12, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Datortehnikas apkalpošanas līgums
- Sadarbības līgums ar Sporta klubu

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunākie dokumentu paraugi

2012.10.08, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Līgums par kurjera pakalpojumiem
- Distances līgums (publicēšanai mājas lapā)
- Piedāvājums patērētājiem

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunākie dokumentu paraugi

2012.09.17, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Līgums par apmācībām (valodu kursi)

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunumi

2012.07.30, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Sadarbības līgums tirdzniecības jomā
- Meža izmantošanas līgums medību tiesību realizēšanai
- Līgums par projektu vadības pakalpojumu sniegšanu
- Uzņēmuma līgums (par būvniecības dokumentu izstrādi un uzraudzību)

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurists pārtrauc sniegt konsultācijas

2012.07.30, autors Administrācija

No 2012. gada 30. jūlija vortāls E-jurists pārtrauc sniegt maksas juridiskās un grāmatvedības konsultācijas. Uz visiem ieprieš iesūtītajiem un apmaksātajiem jautājumiem tiks sniegtas atbildes. Tāpat kā līdz šim būs iespējams pasūtīt individuāli izstrādātus līgumus un pieteikties uz juridisko apkalpošanu.

Lasīt tālākKomentēt (1 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunumi

2012.07.02, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Paziņojums par līguma vienpusēju laušanu
- Paziņojums par darbu izpildi un apmaksu
- Līgums par tirdzniecības finansēšanu

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunumi

2012.06.04, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem:

Sadarbības līgumi
- Līguma par kāzu scenārija sastādīšanu
- Līgums par fotogrāfa pakalpojumiem
- Līgums par video operatora pakalpojumiem
- Līgums par fotogrāfa un video operatora pakalpojumiem
- Līgums par masiera pakalpojumiem
- Līgums par ziedu piegādi

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2012.05.07, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Reorganizācijas līgums (apvienošanās, pievienojoties)

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
nordea_logo

Tagad E-jurista klienti var norēķināties izmantojot Nordea E-maksājumu

2012.02.12, autors Administrācija

2012. gada februārī E-jurists ievieš jaunu norēķina veidu - Nordea E-maksājums. Iegādāties dokumentu paraugus ar E-maksājumu ir izdevīgāk nekā ar SMS, jo bankas klientiem tiks dota vismaz 10% atlaide. Bez tam bankas klienti vienā pirkumā var iegādāties uzreiz vairākus autorizācijas kodus, un saņemt vēl lielāku atlaidi.

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunumi

2011.12.05, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Vienošanās par aizdevuma līguma atmaksas termiņa pagarinājumu
- Dalībnieku līgums
- Paziņojums par līguma izbeigšanu (pakalpojuma sniedzējam)
- Līgums par finanšu līdzekļu pārvaldīšanu
- Līgums par starpniecības pakalpojumu sniegšanu
- Aizdevuma līgums
- Pieredzes apmaiņas līgums (ārvalstīs)
- Paziņojums par nepārvaramas varas iestāšanos

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunumi

2011.10.17, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Līgums par piegādi un uzstādīšanu
- Līgums par piegādi un uzstādīšanu (angļu valodā)
- Līgums par piegādi un uzstādīšanu (latviešu un angļu valodā)

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2011.09.12, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Uzņēmuma līgums par ES projekta iesnieguma rakstīšanu
- Aizdevuma līgums

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2011.02.28, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu. Tajā ir gan jauni, gan atjaunoti dokumenti. Šeit ir saraksts ar dokumentiem, sakārtots pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Līgums par darbinieku atlasi
- Līgums par iekārtu tehnisko apkalpošanu un remontēšanu (ar pieņemšanas – nodošanas aktu)

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2011.01.31, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" sūta jums sveicienus Jaunajā gadā!
Šoreiz piedāvājam dažus jaunus un vairākus atjaunotus dokumentus.

Šeit ir saraksts ar dokumentiem, sakārtots pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Autoratlīdzības līgums (ar darbinieku)
- Līgums par studiju finansēšanu (maģistra studijas)
- Sadarbības līgums (personāla jautājumos)
- Sadarbības līgums (par atpazīstamības veicināšanu)

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2010.12.06, autors Administrācija

Vortālā "E-jurists" ir pievienoti vairāki jauni līgumu paraugi, kā arī atjaunoti daudzi ikdienā nepieciešami līgumi gan darba līgumu, gan nekustamā īpašuma sadaļā.

Šeit ir saraksts ar jaunajiem un atjaunotajiem līgumiem, sakārtots pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Uzņēmuma līgums (par klientu meklēšanu)
- Līgums par gāzes apkures katla apkopi
- Līgums par mārketinga pakalpojumiem

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
dizains

E-juristam jauns dizains

2010.11.25, autors Administrācija

Esam priecīgi paziņot, ka vortāls "E-jurists" ir ticis pie jauna dizaina!

Līdz ar jauno dizainu, ir ieviestas arī vairākas jaunas iespējas.

Lasīt tālākKomentēt (1 komentāri)
raksts1

Jaunākie E-jurista līgumi

2010.11.02, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir sagatavojis papildinājumu līgumu paraugu datubāzē. Šoreiz papildinājumi ir gandrīz visās dokumentu kategorijās, lielu uzmanību veltot pēdējām izmaiņām likumdošanā. Trīs dokumenti ir izlaboti atbilstoši grozījumiem likumos.

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Jaunākie E-jurista līgumi

2010.10.04, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir sagatavojis papildinājumu līgumu paraugu datubāzē. Iesakām pievērst uzmanību transporta sadaļai, kurā sagatavoti vairāki aktuāli dokumenti, kas atvieglos auto nodokļa maksāšanu vai nemaksāšanu. Ir sagatavoti arī pāris dokumenti, kas noderēs mikrouzņēmumu dibinātājiem.

Lasīt tālākKomentēt (2 komentāri)
raksts1

Jaunākie E-jurista līgumi

2010.09.05, autors Administrācija

Vortāls E-jurists sveic savus klientus ar jauna mācību gada sākšanos, un piedāvā kārtējo dokumentu paraugu papildinājumu.

Visi dokumenti ir gatavoti, vadoties pēc aptaujas rezultātiem. Ja jūs vēl neaizpildījāt aptaujas anketu, varat to izdarīt šeit.

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunumi

2010.08.09, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" saviem klientiem piedāvā ekskluzīvu iespēju izvēlēties, kādi līgumi tiks izstrādāti un ievietoti vortāla datubāzē. Turklāt šī iespēja tiek dota bez maksas, jums tikai jāpiedalās aptaujā, aizpildot aptaujas anketu.
Nākamie līgumu papildinājumi tiks gatavoti, ņemot vērā aptaujas rezultātus, tāpēc esiet atsaucīgi un rūpīgi aizpildiet aptaujas anketu, kas neaizņems vairāk par dažām minūtēm.

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunākie līgumu paraugi

2010.07.26, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir papildinājis datubāzi ar 17 jauniem dokumentu paraugiem un atjaunojis divus vecos līgumus:
- Darba līgums (ar tulku)
- Uzņēmuma līgums (ar tulku)

Pēdējā papildinājumā atradīsiet gan uzņēmuma līgumus, gan darba līgumus, kas speciāli pielāgoti noteiktām profesijām, kā arī vairākus citus dokumentu paraugus.

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunākie līgumu paraugi

2010.07.05, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir papildinājis datubāzi ar 16 jauniem dokumentu paraugiem. Kategorijā "Pirkuma līgumi" ir viens jauns dokuments, bet pārējie 15 ir darba līgumi, kas speciāli pielāgoti noteiktām profesijām.

Šeit būs viss saraksts ar jaunākajiem līgumiem:

Pirkuma līgumi:
- Iekārtas pirkuma - pārdevuma līgums (uz nomaksu)

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

E-jurista jaunākie līgumu paraugi

2010.05.17, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir papildinājis datubāzi ar 15 jauniem dokumentu paraugiem. Laipni aicināti aplūkot pievienotos dokumentus.

Lai jums būtu vieglāk atrast interesējošos dokumentus, tie ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Kapitāldaļu dāvinājuma līgums
- Sadarbības līgums projektam "Darbinieks uz nomu"
- Vienkāršais vekselis
- Konfidencialitātes līgums (par biznesa idejas aizsardzību)

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Jauni līgumu paraugi vortālā E-jurists

2010.04.19, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir sagatavojis kārtējo papildinājumu ar 19 jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Ar šo papildinājumu E-jurists noslēdz veco dokumentu paraugu aizvietošanu, tāpēc turpmāk vairāk tiks pievienoti jauni dokumentu paraugi.

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Jauni līgumu paraugi vortālā E-jurists

2010.03.23, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir sagatavojis kārtējo papildinājumu ar 18 jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Lai jums būtu vieglāk atrast sev vēlamo dokumentu, tie ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Cesijas līgums (parāds pret prasījuma tiesībām)
- Līgums par interneta mājas lapas izstrādi
- Līgums par dalību izstādē
- Līgums par ceļojumu pārdošanu
- Sadarbības līgums par finansiālo ieguldījumu projektā
- Vairumtirdzniecības līgums (bez piegādes)
- Līgums par sadarbību objekta būvniecībā

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Jauni līgumu paraugi vortālā E-jurists

2010.03.02, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir sagatavojis kārtējo papildinājumu ar 13 jauniem dokumentu paraugiem. Lai jums būtu vieglāk atrast sev vēlamo dokumentu, tie ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Faktoringa līgums
- Līgums par starpniecību apdrošināšanā
- Līgums par ceļojuma organizēšanu
- Pilnvarojuma līgums (nomas līguma noslēgšanai)
- Uzņēmuma līgums (biroja remontam)
- Vairumtirdzniecības līgums

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Jaunā gadā jauni līgumu paraugi no vortāla E-jurists

2010.01.26, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir sagatavojis 15 dokumentu paraugus dažādās kategorijās:

Sadarbības līgumi:
- Bartera līgums
- Preču zīmes licences līgums
- Līgums par datu bāzes uzturēšanu
- Piegādes līgums (ar ieskaitu)
- Glabājuma līgums (ar noteiktiem glabājuma nosacījumiem)
- Ķīlas līgums

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
google_error

Problēmas ar lejuplādi?

2009.08.13, autors Administrācija

Klienti mums reizēm raksta un sūdzās, ka neizdodas veikt lejuplādi, kaut arī ticis ievadīts derīgs kods.

Problēma parasti nav ne klienta datorā, ne interneta sakaros, ne arī vortāla E-jurists darbībā. Klients tikai mēģina veikt lejuplādi no Google meklētāja saglabātās kopijas. Ja arī jums lejuplādes laikā tiek parādīts līdzīgs uzraksts kā pievienotajā attēlā, atveriet līguma paraugu pašā vortālā E-jurists un veiciet lejuplādi tur. Interneta meklētāji nevar piekļūt e-jurista dokumentiem.

Lasīt tālākKomentēt (2 komentāri)
raksts1

Jauni darba līgumi

2008.11.24, autors Administrācija

E-jurists piedāvā jaunu darba līgumu sadaļu. Gandrīz visi vecie darba līgumi ir nomainīti ar jauniem. Sadaļā ir trīs jauni darba līgumu paraugi:
Darba līgums ar normālu nedēļas darba laiku uz nenoteiktu laiku
Darba līgums ar normālu nedēļas darba laiku uz noteiktu laiku
Darba līgums ar summēto laiku

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Līgumu paraugiem jauna sadaļa - Lietvedības dokumenti

2008.01.19, autors Administrācija

2007. gada vasarā vortāls E-jurists uzsāka savas līgumu paraugu datubāzes atjaunošanu un papildināšanu. Kamēr jaunu līgumu paraugu izstrāde vēl kavējās, piedāvājam apmeklētājiem Lietvedības dokumentus, kuriem atvēlēta atsevišķa sadaļa līgumu paraugu datubāzē.

Lasīt tālākKomentēt (5 komentāri)