raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2011.09.12, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Uzņēmuma līgums par ES projekta iesnieguma rakstīšanu
- Aizdevuma līgums

Ģimene
- Prasības pieteikums par paternitātes atzīšanu un uzturlīdzekļu piedziņu
- Pieteikums par paternitātes apstrīdēšanu
- Prasības pieteikums par atsevišķas aizgādības noteikšanu un bērna dzīvesvietas noteikšanu

Transports
- Iesniegums par izņemtā vieglā transportlīdzekļa atdošanu
- Iesniegums par Nodrošinājuma valsts aģentūras prettiesisku faktisko rīcību (ja nokavēts transportlīdzekļa atdošanas termiņš)

Lietvedības dokumenti
- Akts
- Kriminālprocesa kompensācijas pieteikums
- Pilnvara (par pārstāvību kriminālprocesā)
- Pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu (šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei)
- Uzaicinājums labprātīgi izpildīt šķīrējtiesas spriedumu
- Iesniegums policijai (par zādzību no automašīnas)
- Pateicība (par parādu nokārtošanu)
- Pieteikums par valsts nodevas atmaksu (pēc CPL 37.p.1.d.2.pkt.)
- Atgādinājums
- Brīdinājums (pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas)
- Pieteikums par saistību bezstrīdus izpildīšanu
- Prasības pieteikums par parāda piedziņu
- Prasības pieteikums par prasības nodrošināšanu (pirms prasības celšanas)

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt