raksts1

Darba tiesisko attiecību izbeigšanās un bezdarbnieka statusa un pabalsta iegūšana

2009.10.18, autors Administrācija

Atlaižot darbiniekus, darba devējiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai darbinieku atlaišanas procedūrā tiktu ievēroti visi Darba likumā noteiktie termiņi, izmaksātas darbiniekam pienākošās naudas summas utt.

Lasīt tālākKomentēt (7 komentāri)
raksts1

Metodiskie norādījumi par to, kādi dokumenti nepieciešami, lai dibinātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību

2009.09.03, autors Administrācija

Lai dibinātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību un dibinātāji ir divi un vairāk, ir nepieciešams sagatavot šādu dokumentu paketi, lai kapitālsabiedrības dibināšana būtu tiesiska no sākuma līdz pat beigām:
1. 4. veidlapa (reģistrācijas pieteikums) - to var iegūt LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā, izvēloties sadaļu Komersanti (IK, SIA, AS, KS, PS, FIL.). Veidlapā jāaizpilda tikai tie punkti, kas attiecas uz Jūsu SIA dibināšanu. Pēc veidlapas aizpildīšanas, lapas ir jāsanumurē un jācauršuj. Personas paraksts (vai personu paraksti) veidlapas 14. punktā ir apliecināms /-i notariāli (tātad persona reģistrācijas pieteikumu paraksta notāra klātbūtnē).
2. SIA dibināšanas līgums (SIA ar diviem un vairāk dibinātājiem) - Dibināšanas līgums ir viens no SIA dibināšanas dokumentiem, kas tiek noslēgts starp diviem un vairākiem SIA dibinātājiem, atrunājot tajā visas būtiskās sastāvdaļas, ko nosaka Komerclikuma 143. pants, proti, ziņas par dibinātājiem, pamatkapitāla lielumu, katram dibinātājam pienākošo daļu skaitu, valdes sastāvu un to kurš no dibinātājiem būs valdes priekšsēdētājs un kurš valdes loceklis utt.

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)
raksts1

Metodiskie norādījumi, kādus dokumentus varētu sastādīt un nosūtīt saviem parādniekiem

2009.09.02, autors Administrācija

1. Brīdinājums (vienkāršs) - Brīdinājums par labprātīga parāda atmaksu ir vienkāršs uzaicinājums parādniekam dzēst savas parādsaistības, tās nomaksājot vai sastādot vienošanos ar kreditoru par vienošanos par parāda atmaksu. Brīdinājumus iespējams sūtīt arī atkārtoti. Laiks, kādam būtu jābūt starp vienu un otru brīdinājums, nav noteikts. Viss atkarīgs no tā, cik kreditors ir agresīvi noskaņots atgūt parādu.
Pēc šāda brīdinājuma nosūtīšanas kreditors ir tiesīgs iesniegt tiesā prasības pieteikumu par parāda piedziņu.

Lasīt tālākKomentēt (0 komentāri)