raksts1

E-jurista jaunumi

2011.10.17, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Līgums par piegādi un uzstādīšanu
- Līgums par piegādi un uzstādīšanu (angļu valodā)
- Līgums par piegādi un uzstādīšanu (latviešu un angļu valodā)

Darba līgumi
- Rīkojums par komisijas izveidi
- Nodomu līgums (ar potenciālo darbinieku)
- Ziņojums
- Automašīnas nomas līgums ar izpirkumu (ar darbinieku)
- Vienošanās par darba līguma grozījumiem (autortiesības)
- Iesniegums par izdevumu kompensēšanu (brilles)
- Darba kārtības noteikumi
- Iesniegums par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu

Transports
- Automašīnas nomas līgums (ar pašnodarbināto)
- Līgums par autostāvvietas izmantošanu
- Automašīnas nomas līgums (ar darbinieku)

Lietvedības dokumenti
- Iesniegums par valsts nodevas atmaksu
- Iesniegums par parādnieka deklarēto dzīvesvietu (no Iedzīvotāju reģistra)
- Iesniegums par nekustamā īpašumā deklarētajām personām (no Iedzīvotāju reģistra)
- Brīdinājums
- Iesniegums par piedalīšanos seminārā
- Priekšlikums par līguma grozījumiem
- Pieteikums par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu
- Iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem (Iepirkumu uzraudzības birojam)
- Uzaicinājums uz sanāksmi

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt