raksts1

E-jurista jaunumi

2011.10.17, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Līgums par piegādi un uzstādīšanu
- Līgums par piegādi un uzstādīšanu (angļu valodā)
- Līgums par piegādi un uzstādīšanu (latviešu un angļu valodā)

Darba līgumi
- Rīkojums par komisijas izveidi
- Nodomu līgums (ar potenciālo darbinieku)
- Ziņojums
- Automašīnas nomas līgums ar izpirkumu (ar darbinieku)
- Vienošanās par darba līguma grozījumiem (autortiesības)
- Iesniegums par izdevumu kompensēšanu (brilles)
- Darba kārtības noteikumi
- Iesniegums par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu

Transports
- Automašīnas nomas līgums (ar pašnodarbināto)
- Līgums par autostāvvietas izmantošanu
- Automašīnas nomas līgums (ar darbinieku)

Lietvedības dokumenti
- Iesniegums par valsts nodevas atmaksu
- Iesniegums par parādnieka deklarēto dzīvesvietu (no Iedzīvotāju reģistra)
- Iesniegums par nekustamā īpašumā deklarētajām personām (no Iedzīvotāju reģistra)
- Brīdinājums
- Iesniegums par piedalīšanos seminārā
- Priekšlikums par līguma grozījumiem
- Pieteikums par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu
- Iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem (Iepirkumu uzraudzības birojam)
- Uzaicinājums uz sanāksmi

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi