raksts1

Jauni līgumu paraugi vortālā E-jurists

2010.03.23, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir sagatavojis kārtējo papildinājumu ar 18 jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Lai jums būtu vieglāk atrast sev vēlamo dokumentu, tie ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Cesijas līgums (parāds pret prasījuma tiesībām)
- Līgums par interneta mājas lapas izstrādi
- Līgums par dalību izstādē
- Līgums par ceļojumu pārdošanu
- Sadarbības līgums par finansiālo ieguldījumu projektā
- Vairumtirdzniecības līgums (bez piegādes)
- Līgums par sadarbību objekta būvniecībā

Ģimene:
- Mantojuma līgums

Nekustamais īpašums:
- Nedzīvojamo telpu nomas līgums (kiosks)
- Nedzīvojamo telpu nomas tiesību pirkuma līgums (garāža)
- Nedzīvojamo telpu nomas līgums (veikals)
- Nekustamā īpašuma patapinājuma līgums (starp fizisku un juridisku personu)
- Nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgums

Transports:
- Automašīnas nomas līgums (fiziskām personām)
- Atgriezeniskā līzinga līgums

Lietvedības dokumenti:
- Akts par dzīvojamās mājas pieņemšanu – nodošanu
- Pilnvara (pārvaldniekam)
- Vienošanās par pirkuma līguma atcelšanu

Visi dokumenti ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt