raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2011.07.18, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Uzņēmuma līgums par dizaina pakalpojuma sniegšanu
- Līgums par loģistikas pakalpojumu sniegšanu
- Līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu (latviešu valodā)
- Līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu (angļu valodā)
- Līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu (latviešu un angļu valodā)
- Revīzijas pakalpojuma līgums
- Vienošanās par saistību pārņemšanu

Darba līgumi
- Darba līgums (ar ergoterapeitu) uz noteiktu laiku
- Darba līgums (ar projekta vadītāju) uz noteiktu laiku
- Darba līgums (ar fizioterapeitu) uz noteiktu laiku
- Darba līgums (ar psihologu) uz noteiktu laiku
- Darba līgums (ar medicīnas māsu) uz noteiktu laiku

Nekustamais īpašums
- Galvojuma līgums

Lietvedības dokumenti
- Zvērināta revidenta apliecinājums (pēc likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 26.panta otrās daļas)
- SIA dalībnieku reģistrs (pēc Komerclikuma 187.panta otrās daļas)
- Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu (pēc Komerclikuma 214.panta otrās daļas)
- SIA pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (pēc Komerclikuma 198.panta pirmās daļas)
- Pieteikums par daļu iegūšanu (pēc Komerclikuma 200.panta)
- Piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai (pēc Komerclikuma 139.panta otrās daļas)

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt