raksts1

Jauni darba līgumi

2008.11.24, autors Administrācija

E-jurists piedāvā jaunu darba līgumu sadaļu. Gandrīz visi vecie darba līgumi ir nomainīti ar jauniem. Sadaļā ir trīs jauni darba līgumu paraugi:
Darba līgums ar normālu nedēļas darba laiku uz nenoteiktu laiku
Darba līgums ar normālu nedēļas darba laiku uz noteiktu laiku
Darba līgums ar summēto laiku

Pievienoti neskaitāmi dokumenti, kas saistīti ar darba līgumiem, piemēram, rīkojumi:
- Rīkojums par kārtējo atvaļinājumu
- Rīkojums par pieņemšanu darbā
- u.c.

Paziņojumi:
- Darba devēja paziņojums par uzteikumu pārbaudes laikā
- Darba devēja paziņojums par uzteikumu saistībā ar darbinieka atrašanos reibuma stāvoklī
- u.c.

Iesniegumi:
- Iesniegums par pieņemšanu darbā
- Kārtējā atvaļinājuma iesniegums
- u.c.

Starp pievienotajiem dokumentiem ir virkne tādu, kas noteikti būs aktuāli esošajā ekonomiskajā situācijā:
- Darba devēja paziņojums par uzteikumu saistībā ar štatu samazināšanu
- Darba līguma grozījumi par darba samaksu
- Rīkojums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu savstarpēji vienojoties
- Rīkojums par atbrīvošanu no darba pēc darba devēja uzteikuma saistībā ar darba devēja likvidāciju
- u.c.

Visi dokumenti un līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai darba likumdošanai, tajos ietverti arī Darba likuma komentāri par dokumenta pielietošanu.
Atjaunoto darba līgumu sadaļu var apskatīt šeit.

Atpakaļ

Komentēt