raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2011.05.30, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Komisijas līgums (pēc Komerclikuma)
- Investīciju līgums
- Uzņēmuma līgums (ar sporta spēļu vadītāju)
- Vienošanās par parāda atmaksu (nevis naudā, bet ar kustamo īpašumu)
- Konfidencialitātes līgums (ar programmētāju)
- Līgums par matraču ražošanu
- Līgums par vadības grāmatvedības pakalpojuma sniegšanu

Darba līgumi
- Darba līgums ar mikrouzņēmuma darbinieku (krievu valodā)
- Darba līgums ar mikrouzņēmuma darbinieku (latviešu un krievu valodā)
- Darba līgums (ar dārznieku)
- Prasības pieteikums par atjaunošanu darbā un nesaņemtās darba samaksas piedziņu
- Darba līgums (ar tūristu gidu)
- Darba līgums (ar zvērinātu revidentu)
- Darba līgums (ar nometnes vadītāju)

Nekustamais īpašums
- Zemes nomas līgums (ar izpirkumu)

Transports
- Ekspedīcijas līgums (pēc Komerclikuma)

Lietvedības dokumenti
- Paziņojums darbiniekam par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu
- Prasības pieteikums par parāda piedziņu (skaidras naudas aizdevumam)
- Rīkojums par komandējumu (dalība izstādē)
- Rīkojums par komandējumu (kvalifikācijas paaugstināšana)

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt