raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2012.05.07, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Reorganizācijas līgums (apvienošanās, pievienojoties)
Darba līgumi
- Darba līgums (ar būvobjekta darba aizsardzības speciālistu)
- Darba līgums (ar transportlīdzekļa vadītāju)
- Rīkojums par darba samaksas apmēru

Nekustamais īpašums
- Izlīgums (par nekustamā īpašuma reālu sadali)
- Nekustamā īpašuma maiņas līgums (dzīvoklis pret zemi)

Nomas līgumi
- Iekārtas nomas līgums (ar izpirkuma tiesībām)
- Iekārtas nomas līgums (ar izpirkuma tiesībām, angļu valodā)
- Iekārtas nomas līgums (ar izpirkuma tiesībām, latviešu un angļu valodā)

Lietvedības dokumenti
- Iesniegums par parāda nomaksāšanas piedāvājumu (bankai)
- Biedrības biedru sapulces protokols
- Pakalpojuma (grāmatvedības) pieņemšanas – nodošanas akts
- Biedrības vadības ziņojums
- Biedrības biedru sapulces protokola izraksts
- Pavadvēstule dokumentu nosūtīšanai
- Uzaicinājums (novērst kvalitātes neatbilstības)
- Iesniegums par lēmuma izpildi

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt