raksts1

Jaunā gadā jauni līgumu paraugi no vortāla E-jurists

2010.01.26, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir sagatavojis 15 dokumentu paraugus dažādās kategorijās:

Sadarbības līgumi:
- Bartera līgums
- Preču zīmes licences līgums
- Līgums par datu bāzes uzturēšanu
- Piegādes līgums (ar ieskaitu)
- Glabājuma līgums (ar noteiktiem glabājuma nosacījumiem)
- Ķīlas līgums

Darba līgumi:
- Personas kartīte

Ģimene:
- Izlīgums (uzturlīdzekļu lietā)
- Uztura līgums (ar daļēju aprūpi)
- Prasības pieteikums par uzturlīdzekļu piedziņu

Nekustamais īpašums:
- Līgums par nekustamā īpašuma kopīgu lietošanu (juridiskām personām)
- Dzīvojamās telpas īres līgums (ar izpirkumu)

Lietvedības dokumenti:
- Prasības pieteikums par prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas
- Pieteikums par saistību bezstrīdus izpildīšanu
- Pilnvara (juristam)

Visi dokumenti ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Ar sveicieniem Jaunajā gadā!
Vortāls E-jurists

Atpakaļ

Komentēt