raksts1

Jaunākie E-jurista līgumi

2010.11.02, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir sagatavojis papildinājumu līgumu paraugu datubāzē. Šoreiz papildinājumi ir gandrīz visās dokumentu kategorijās, lielu uzmanību veltot pēdējām izmaiņām likumdošanā. Trīs dokumenti ir izlaboti atbilstoši grozījumiem likumos.
Šeit ir saraksts ar jaunākajiem līgumiem, sakārtots pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Uzņēmuma līgums ar celtnieku
- Līgums par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu

Pirkuma līgumi:
- Preču pirkuma - pārdevuma līgums (no muitas noliktavas)

Darba līgumi:
- Rīkojums par atstādināšanu no darba (Darba likuma 58.pants)
- Vienošanās par darba līguma grozījumiem (par profesiju klasifikatora izmaiņām)

Ģimene:
- Prasības pieteikums par laulības šķiršanu (viena laulātā - vīra)

Nekustamais īpašums:
- Nekustamā īpašuma nomas līgums (saimniecības ēka)
- Dzīvojamās telpas īres līgums (ar Telpu pieņemšanas – nodošanas aktu)
- Vienošanās par grozījumiem dzīvojamās telpas īres līgumā (pēc likuma "Par dzīvojamo telpu īri" pārejas noteikumu 16.punkta)

Transports:
- Līgums par automašīnu tehnisko apkalpošanu un remontēšanu

Lietvedības dokumenti:
- Informētā piekrišana (Pacientu tiesību likuma 6.panta 1., 2. un 3.daļa)
- Biedrības statūti
- Prasības pieteikums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu (pēc likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 panta)
- Kreditora maksātnespējas procesa pieteikums (pēc jaunā Maksātnespējas likuma)
- Parādnieka maksātnespējas procesa pieteikums (pēc jaunā Maksātnespējas likuma)
- Iesniegums par administratīvā pārkāpuma protokola – paziņojuma apstrīdēšanu (Ceļu satiksmes noteikumu 135.4.punkts)
- Iesniegums par administratīvā pārkāpuma protokola – lēmuma apstrīdēšanu (Ceļu satiksmes noteikumu 114.punkts)

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Veiksmi darbā!
Vortāla E-jurists administrācija

Atpakaļ

Komentēt