raksts1

E-jurista jaunākie līgumu paraugi

2010.05.17, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir papildinājis datubāzi ar 15 jauniem dokumentu paraugiem. Laipni aicināti aplūkot pievienotos dokumentus.

Lai jums būtu vieglāk atrast interesējošos dokumentus, tie ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Kapitāldaļu dāvinājuma līgums
- Sadarbības līgums projektam "Darbinieks uz nomu"
- Vienkāršais vekselis
- Konfidencialitātes līgums (par biznesa idejas aizsardzību)

Pirkuma līgumi:
- Kapitāldaļu pirkuma – pārdevuma līgums

Darba līgumi:
- Līgums par darbinieka materiālo atbildību (saņemot dienesta automašīnu)
- Līgums par darbinieka materiālo atbildību (saņemot materiālās vērtības ikdienas pienākumu pildīšanai)
- Rīkojums par veselības pārbaužu veikšanu

Nomas līgumi:
- Iekārtas nomas līgums
- Iekārtas nomas līgums (ar izpirkuma tiesībām)

Lietvedības dokumenti:
- Iekārtas pieņemšanas – nodošanas akts (iekārtu iznomājot)
- Materiālo vērtību pieņemšanas – nodošanas akts
- Prasījuma pieteikums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci
- Akts par (iznomātās) Iekārtas bojājumiem
- Brīdinājums par nomas līguma noteikumu neievērošanu

Visi dokumenti ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt