raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2011.09.12, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Uzņēmuma līgums par ES projekta iesnieguma rakstīšanu
- Aizdevuma līgums

Ģimene
- Prasības pieteikums par paternitātes atzīšanu un uzturlīdzekļu piedziņu
- Pieteikums par paternitātes apstrīdēšanu
- Prasības pieteikums par atsevišķas aizgādības noteikšanu un bērna dzīvesvietas noteikšanu

Transports
- Iesniegums par izņemtā vieglā transportlīdzekļa atdošanu
- Iesniegums par Nodrošinājuma valsts aģentūras prettiesisku faktisko rīcību (ja nokavēts transportlīdzekļa atdošanas termiņš)

Lietvedības dokumenti
- Akts
- Kriminālprocesa kompensācijas pieteikums
- Pilnvara (par pārstāvību kriminālprocesā)
- Pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu (šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei)
- Uzaicinājums labprātīgi izpildīt šķīrējtiesas spriedumu
- Iesniegums policijai (par zādzību no automašīnas)
- Pateicība (par parādu nokārtošanu)
- Pieteikums par valsts nodevas atmaksu (pēc CPL 37.p.1.d.2.pkt.)
- Atgādinājums
- Brīdinājums (pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas)
- Pieteikums par saistību bezstrīdus izpildīšanu
- Prasības pieteikums par parāda piedziņu
- Prasības pieteikums par prasības nodrošināšanu (pirms prasības celšanas)

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi