raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2012.05.07, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Reorganizācijas līgums (apvienošanās, pievienojoties)
Darba līgumi
- Darba līgums (ar būvobjekta darba aizsardzības speciālistu)
- Darba līgums (ar transportlīdzekļa vadītāju)
- Rīkojums par darba samaksas apmēru

Nekustamais īpašums
- Izlīgums (par nekustamā īpašuma reālu sadali)
- Nekustamā īpašuma maiņas līgums (dzīvoklis pret zemi)

Nomas līgumi
- Iekārtas nomas līgums (ar izpirkuma tiesībām)
- Iekārtas nomas līgums (ar izpirkuma tiesībām, angļu valodā)
- Iekārtas nomas līgums (ar izpirkuma tiesībām, latviešu un angļu valodā)

Lietvedības dokumenti
- Iesniegums par parāda nomaksāšanas piedāvājumu (bankai)
- Biedrības biedru sapulces protokols
- Pakalpojuma (grāmatvedības) pieņemšanas – nodošanas akts
- Biedrības vadības ziņojums
- Biedrības biedru sapulces protokola izraksts
- Pavadvēstule dokumentu nosūtīšanai
- Uzaicinājums (novērst kvalitātes neatbilstības)
- Iesniegums par lēmuma izpildi

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt

Atpakaļ

Lasīt komentārus

Anonīms
2015-12-22 06:07:22
Es esmu diezgan nepaeimrināts ar to ka Latvijā nav pieejams AppStore.Aparāts un cenas jau ir pieņemamas, bet tā kā AppStore nav pieejams un attiecīgi arī programmu nekādi nevar nopirkt tad zināma daļa no šī aparāta funkcionalitātes uzreiz atkrīt .Žēl.