raksts1

Jauni līgumu paraugi vortālā E-jurists

2010.03.23, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir sagatavojis kārtējo papildinājumu ar 18 jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Lai jums būtu vieglāk atrast sev vēlamo dokumentu, tie ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Cesijas līgums (parāds pret prasījuma tiesībām)
- Līgums par interneta mājas lapas izstrādi
- Līgums par dalību izstādē
- Līgums par ceļojumu pārdošanu
- Sadarbības līgums par finansiālo ieguldījumu projektā
- Vairumtirdzniecības līgums (bez piegādes)
- Līgums par sadarbību objekta būvniecībā

Ģimene:
- Mantojuma līgums

Nekustamais īpašums:
- Nedzīvojamo telpu nomas līgums (kiosks)
- Nedzīvojamo telpu nomas tiesību pirkuma līgums (garāža)
- Nedzīvojamo telpu nomas līgums (veikals)
- Nekustamā īpašuma patapinājuma līgums (starp fizisku un juridisku personu)
- Nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgums

Transports:
- Automašīnas nomas līgums (fiziskām personām)
- Atgriezeniskā līzinga līgums

Lietvedības dokumenti:
- Akts par dzīvojamās mājas pieņemšanu – nodošanu
- Pilnvara (pārvaldniekam)
- Vienošanās par pirkuma līguma atcelšanu

Visi dokumenti ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi