raksts1

Jauni līgumu paraugi vortālā E-jurists

2010.04.19, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir sagatavojis kārtējo papildinājumu ar 19 jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Ar šo papildinājumu E-jurists noslēdz veco dokumentu paraugu aizvietošanu, tāpēc turpmāk vairāk tiks pievienoti jauni dokumentu paraugi.
Lai jums būtu vieglāk atrast sev vēlamo dokumentu, tie ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Līgums par inkasācijas pakalpojumu sniegšanu
- Līgums par ceļojuma maršruta izstrādāšanu
- Līgums par apsardzes pakalpojumu sniegšanu (starp juridiskām personām)
- Konfidencialitātes līgums
- Faktoringa līgums (par nākotnes prasījumiem)

Pirkuma līgumi:
- Iekārtas pirkuma - pārdevuma līgums (ar atpakaļpārdevumu)
- Automašīnas pirkuma līgums

Darba līgumi:
- Iesniegums par zaudējuma atlīdzināšanu (Darba likuma 79.p.1.d.)

Nekustamais īpašums:
- Izlīgums (ārpustiesas kārtībā)
- Hipotēkas līgums
- Nekustamā īpašuma pirkuma līgums (ar atpakaļpārdevuma tiesībām)
- Nekustamā īpašuma nomas tiesību pirkuma līgums (mazdārziņi)

Lietvedības dokumenti:
- Salīdzināšanas akts
- Iesniegums par izpildu raksta izsniegšanu
- Uzaicinājums par sprieduma labprātīgu izpildīšanu
- Pilnvara (juristam šķīrējtiesā)
- Iesniegums par tiesvedības izbeigšanu
- Iesniegums par lietas izskatīšanas atlikšanu
- Iesniegums par tiesvedības apturēšanu

Visi dokumenti ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt