raksts1

Metodiskie norādījumi, kādus dokumentus varētu sastādīt un nosūtīt saviem parādniekiem

2009.09.02, autors Administrācija

1. Brīdinājums (vienkāršs) - Brīdinājums par labprātīga parāda atmaksu ir vienkāršs uzaicinājums parādniekam dzēst savas parādsaistības, tās nomaksājot vai sastādot vienošanos ar kreditoru par vienošanos par parāda atmaksu. Brīdinājumus iespējams sūtīt arī atkārtoti. Laiks, kādam būtu jābūt starp vienu un otru brīdinājums, nav noteikts. Viss atkarīgs no tā, cik kreditors ir agresīvi noskaņots atgūt parādu.
Pēc šāda brīdinājuma nosūtīšanas kreditors ir tiesīgs iesniegt tiesā prasības pieteikumu par parāda piedziņu.
2. Brīdinājums (pirms kreditors vēršas ar iesniegumu policijā) - Brīdinājums, kas pēc savas būtības, ir paziņojums parādniekam par to, ka parādnieka darbībās ir saskatāmas kāda noziedzīga nodarījuma pazīmes un ja nenomaksās parādu noteiktajā termiņā, tad kreditors griezīsies ar iesniegumu policijā par šīs personas saukšanu pie kriminālatbildības.

3. Iesniegums (Ekonomikas policijai) - Iesniegums, ar kuru kreditors realizē savas tiesības, lai atgūtu parādu, ko parādnieks ļaunprātīgi neatmaksā.

4. Iesniegums (Ekonomikas policijai par iesnieguma atsaukšanu) – Kreditoram ir tiesības savu iesniegumu arī atsaukt, ja parādnieks tomēr visu parādu ir sedzis pirms tiesa ir taisījusi spriedumu attiecīgajā kriminālprocesā.

5. Brīdinājums (pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas) – Šī brīdinājuma sastādīšanu un nosūtīšanu parādniekam nosaka Maksātnespējas likumā noteiktās tiesību normas. Saskaņā ar šo likumu šis brīdinājums ir jānosūta parādniekam trīs nedēļas pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā.

6. Kreditora pieteikums – Šis ir kreditora pieteikums, kas sastādīts atbilstoši Maksātnespējas likumā noteiktajām prasībām, tajā norādot: prasījuma veidu, galvenā un blakusprasījuma pamatojumu, apmēru un tā rašanās laiku. Kreditora pieteikumu nosūta maksātnespējīgās kapitālsabiedrības administratoram.

Atpakaļ

Komentēt