raksts1

E-jurista jaunākie dokumentu paraugi

2012.09.17, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Līgums par apmācībām (valodu kursi)

Darba līgumi
- Darba līgums (ar veco ļaužu aprūpētāju)
- Vienošanās par grozījumiem darba līgumā (no laika uz akorda algu)
- Rīkojums par darba samaksu un darba vietu

Nekustamais īpašums
- Īpašuma pieņemšanas – nodošanas akts (dzīvojamās telpas īres līguma gadījumā)
- Dzīvojamās telpas īres līgums (ar priekšapmaksu īres maksājuma veidā un pielikumiem)

Lietvedības dokumenti
- Lēmums par reorganizāciju (pievienojamā sabiedrība, pēc Komerclikuma 343.panta)
- Lēmums par reorganizāciju (iegūstošā sabiedrība, pēc Komerclikuma 343.panta)
- Paziņojums Latvijas Vēstnesim par sludinājuma publikāciju (pievienojamā sabiedrība, pēc Komerclikuma 345.panta otrās daļas)
- Paziņojums Latvijas Vēstnesim par sludinājuma publikāciju (iegūstošā sabiedrība, pēc Komerclikuma 345.panta otrās daļas)
- Paziņojums kreditoriem (pievienojamā sabiedrība, pēc Komerclikuma 345.panta pirmās daļas)
- Paziņojums kreditoriem (iegūstošā sabiedrība, pēc Komerclikuma 345.panta pirmās daļas)
- Pieteikums tiesai par Lauku atbalsta dienesta lēmuma atcelšanu

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.


Veiksmi darbā!
Vortāla E-jurists administrācija

Atpakaļ

Komentēt