raksts1

E-jurista jaunumi

2012.07.02, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Paziņojums par līguma vienpusēju laušanu
- Paziņojums par darbu izpildi un apmaksu
- Līgums par tirdzniecības finansēšanu

Darba līgumi
- Darba līgums (ar tirdzniecības pārstāvi)
- Darba samaksas sistēmas noteikumi (tirdzniecības pārstāvim)
- Darba līgums (ar floristu)
- Darba līgums (ar datordizaineru)

Lietvedības dokumenti
- SIA kārtējās dalībnieku sapulces protokols (par gada pārskata apstiprināšanu un peļņas sadali)
- SIA kārtējās dalībnieku sapulces protokols (par gada pārskata apstiprināšanu)
- SIA kārtējās dalībnieku sapulces protokola izraksts (par gada pārskata apstiprināšanu)
- SIA ārkārtas dalībnieku sapulces protokols (par statūtu grozījumiem un valdes ievēlēšanu)
- SIA ārkārtas dalībnieku sapulces protokola izraksts (par statūtu grozījumiem un valdes ievēlēšanu)
- SIA ārkārtas dalībnieku sapulces protokols (par statūtu grozījumiem saistībā ar nosaukuma maiņu)
- SIA ārkārtas dalībnieku sapulces protokola izraksts (par statūtu grozījumiem saistībā ar nosaukuma maiņu)
- Mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšanas noteikumi
- Statūtu grozījumu teksts (saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu)
- Dalībnieka lēmums par pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem
- Darbinieka uzteikums (par darba aizsardzības prasību neievērošanu)

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt