raksts1

E-jurista jaunumi

2012.07.02, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Paziņojums par līguma vienpusēju laušanu
- Paziņojums par darbu izpildi un apmaksu
- Līgums par tirdzniecības finansēšanu

Darba līgumi
- Darba līgums (ar tirdzniecības pārstāvi)
- Darba samaksas sistēmas noteikumi (tirdzniecības pārstāvim)
- Darba līgums (ar floristu)
- Darba līgums (ar datordizaineru)

Lietvedības dokumenti
- SIA kārtējās dalībnieku sapulces protokols (par gada pārskata apstiprināšanu un peļņas sadali)
- SIA kārtējās dalībnieku sapulces protokols (par gada pārskata apstiprināšanu)
- SIA kārtējās dalībnieku sapulces protokola izraksts (par gada pārskata apstiprināšanu)
- SIA ārkārtas dalībnieku sapulces protokols (par statūtu grozījumiem un valdes ievēlēšanu)
- SIA ārkārtas dalībnieku sapulces protokola izraksts (par statūtu grozījumiem un valdes ievēlēšanu)
- SIA ārkārtas dalībnieku sapulces protokols (par statūtu grozījumiem saistībā ar nosaukuma maiņu)
- SIA ārkārtas dalībnieku sapulces protokola izraksts (par statūtu grozījumiem saistībā ar nosaukuma maiņu)
- Mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšanas noteikumi
- Statūtu grozījumu teksts (saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu)
- Dalībnieka lēmums par pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem
- Darbinieka uzteikums (par darba aizsardzības prasību neievērošanu)

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi