raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2011.02.28, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu. Tajā ir gan jauni, gan atjaunoti dokumenti. Šeit ir saraksts ar dokumentiem, sakārtots pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Līgums par darbinieku atlasi
- Līgums par iekārtu tehnisko apkalpošanu un remontēšanu (ar pieņemšanas – nodošanas aktu)

Darba līgumi:
- Vienošanās par darba līguma grozījumiem (pēc DL 98.p.)
- Vienošanās par papildu darba pienākumu veikšanu
- Vienošanās par pārcelšanu (uz citu struktūrvienību)
- Iesniegums par pieņemšanu darbā
- Rīkojums par atbrīvošanu no darba (pēc DL 101.p.1.d.5.pkt.)
- Rīkojums par atbrīvošanu no darba (pēc DL 101.p.1.d.1.pkt.)
- Rīkojums par atbrīvošanu no darba (pēc DL 101.p.1.d.10.pkt.)
- Rīkojums par atbrīvošanu no darba (pārbaudes laikā)
- Darba devēja uzteikums (pēc DL 98.p.)
- Rīkojums par atbrīvošanu no darba (pēc DL 101.p.1.d.2.pkt.)
- Rīkojums par atvaļinājuma piešķiršanu

Ģimene:
- Prasības pieteikums par laulības šķiršanu (viena laulātā – sievas)

Nekustamais īpašums
- Nekustamā īpašuma (privātmājas) īres līgums (ar izpirkumu)

Lietvedības dokumenti:
- SIA valdes sēdes protokols (dalībnieku sapulces sasaukšanai)
- SIA padomes sēdes protokols (gada pārskata izskatīšanai)
- SIA valdes sēdes protokola izraksts
- SIA padomes sēdes protokola izraksts
- Paziņojums par amata atstāšanu (pēc KL 224.p.8.d.)

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt