raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2011.04.12, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Uzņēmuma līgums (par gada pārskata sastādīšanu)
- Sadarbības līgums (par autovadītāju pakalpojumiem)
- Preču zīmes patapinājuma līgums
- Līgums par viesu izmitināšanu
- Preču zīmes pirkuma – pārdevuma līgums
- Preču zīmes nomas līgums
- Domēna vārda pirkuma – pārdevuma līgums
- Aizdevuma līgums (aizstājot naudu ar citām ķermeniskām lietām)

Nekustamais īpašums
- Zemes nomas līgums (starp fizisku un juridisku personu)
- Telpu nomas līgums (vienam pasākumam)
- Zemes (kopīpašuma domājamās daļas) pirkuma – pārdevuma līgums

Transports
- Automašīnas patapinājuma līgums (starp juridiskām personām)

Lietvedības dokumenti:
- Rīkojums par kārtību, kādā uzņēmums slēdz līgumus ar klientiem
- Ģenerālpilnvara

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt