raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2012.04.02, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Vienošanās par sadarbības līguma izbeigšanu
- Brīdinājums par vienpusēju līguma laušanu
- Paziņojums par rekvizītu maiņu
- Vienošanās par grozījumiem sadarbības līgumā (par līgumcenas paaugstināšanu)
- Vienošanās par grozījumiem sadarbības līgumā (par kontaktpersonas maiņu)
- Uzņēmuma līgums (par celtniecības darbu veikšanu)
- Juridiskās palīdzības sniegšanas pakalpojuma līgums
- Uzņēmuma līgums (par būvniecības dokumentu sastādīšanu)
- Līgums par kāzu organizēšanu
- Uzņēmuma līgums (par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu)
- Personīgā galvojuma līgums
- Līgums par būvekspertīzes veikšanu

Ģimene
- Iesniegums par uzturlīdzekļu piedziņu (tiesu izpildītājam)

Nekustamais īpašums
- Nodomu līgums par pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu

Lietvedības dokumenti
- Rēķina paraugs

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt