raksts1

Metodiskie norādījumi par to, kādi dokumenti nepieciešami, lai dibinātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību

2009.09.03, autors Administrācija

Lai dibinātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību un dibinātāji ir divi un vairāk, ir nepieciešams sagatavot šādu dokumentu paketi, lai kapitālsabiedrības dibināšana būtu tiesiska no sākuma līdz pat beigām:
1. 4. veidlapa (reģistrācijas pieteikums) - to var iegūt LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā, izvēloties sadaļu Komersanti (IK, SIA, AS, KS, PS, FIL.). Veidlapā jāaizpilda tikai tie punkti, kas attiecas uz Jūsu SIA dibināšanu. Pēc veidlapas aizpildīšanas, lapas ir jāsanumurē un jācauršuj. Personas paraksts (vai personu paraksti) veidlapas 14. punktā ir apliecināms /-i notariāli (tātad persona reģistrācijas pieteikumu paraksta notāra klātbūtnē).
2. SIA dibināšanas līgums (SIA ar diviem un vairāk dibinātājiem) - Dibināšanas līgums ir viens no SIA dibināšanas dokumentiem, kas tiek noslēgts starp diviem un vairākiem SIA dibinātājiem, atrunājot tajā visas būtiskās sastāvdaļas, ko nosaka Komerclikuma 143. pants, proti, ziņas par dibinātājiem, pamatkapitāla lielumu, katram dibinātājam pienākošo daļu skaitu, valdes sastāvu un to kurš no dibinātājiem būs valdes priekšsēdētājs un kurš valdes loceklis utt.
3. SIA statūti (SIA ar diviem un vairāk dibinātājiem) - Statūti ir viens no SIA dibināšanas dokumentiem, kas sagatavoti saskaņā ar Komerclikuma 144. panta nosacījumiem, atrunājot tajos tikai būtiskākās sastāvdaļas - firmas nosaukumu, pamatkapitālu un sabiedrības pārvaldes institūcijas. LR Uzņēmumu reģistrā statūti ir jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros.
4. Bankas izziņa par pamatkapitāla apmaksu (izsniedz dibinātāja izvēlētā banka).
5. Valdes locekļa piekrišana (SIA ar diviem un vairāk dibinātājiem) - Valdes locekļa piekrišana ir dokuments, ar kuru valdes locekļa kandidāts apliecina savu atbilstību Komerclikumā noteiktajām prasībām. Šāda veida piekrišana nav jāsastāda tajā gadījumā, ja attiecīgais valdes loceklis kā dibinātājs ir parakstījis SIA reģistrācijas pieteikumu (4. veidlapu). Vēlamies atgādināt, ka LR Uzņēmumu reģistrs var pieprasīt šādu valdes locekļa piekrišanu, neskatoties uz to, ka dibinātājs un valdes loceklis ir viena un tā pati persona.
6. Valdes locekļu notariāli apliecināti parakstu paraugi (paraksta paraugs nav nepieciešams tam valdes loceklim, kurš kā dibinātājs ir parakstījis reģistrācijas pieteikumu (4. veidlapu)).
7. Valdes paziņojums par SIA juridisko adresi (SIA ar diviem un vairāk dibinātājiem) - Šis dokuments ir adresēts LR Uzņēmumu reģistram ar mērķi - informēt par SIA juridisko adresi un adresi, kas tiek noteikta kā SIA korespondences saņemšanas vieta.
8. Kvīts par valsts nodevas apmaksu.
9. Kvīts par publikāciju Latvijas Vēstnesī.

Lai dibinātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību un dibinātājs ir tikai viena persona, tad ir nepieciešams sagatavot šādu dokumentu paketi, lai kapitālsabiedrības dibināšana būtu tiesiska no sākuma līdz pat beigām:
1. 4. veidlapa (reģistrācijas pieteikums) - to var iegūt LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā, izvēloties sadaļu Komersanti (IK, SIA, AS, KS, PS, FIL.). Veidlapā jāaizpilda tikai tie punkti, kas attiecas uz Jūsu SIA dibināšanu. Pēc veidlapas aizpildīšanas, lapas ir jāsanumurē un jācauršuj. Personas paraksts (vai personu paraksti) veidlapas 14. punktā ir apliecināms /-i notariāli (tātad persona reģistrācijas pieteikumu paraksta notāra klātbūtnē).
2. Lēmums par SIA dibināšanu - Lēmums par SIA dibināšanu ir viens no SIA dibināšanas dokumentiem, uz kuru attiecas tie paši nosacījumi, kas uz dibināšanas līgumu, t.i. Komerclikuma 143. pants, proti, tajā ir jānorāda ziņas par dibinātājiem, pamatkapitāla lielumu, katram dibinātājam pienākošo daļu skaitu, valdes sastāvu utt.
3. Statūti (SIA ar vienu dibinātāju) - Statūti ir viens no SIA dibināšanas dokumentiem, kas sagatavoti saskaņā ar Komerclikuma 144. panta nosacījumiem, atrunājot tajos tikai būtiskākās statūtu sastāvdaļas - firmas nosaukumu, pamatkapitālu un sabiedrības pārvaldes institūcijas. LR Uzņēmumu reģistrā statūti ir jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros.
4. Bankas izziņa par pamatkapitāla apmaksu (izsniedz dibinātāja izvēlētā banka).
5. Valdes locekļa piekrišana (SIA ar vienu dibinātāju) - Valdes locekļa piekrišana ir dokuments, ar kuru valdes locekļa kandidāts apliecina savu atbilstību Komerclikumā noteiktajām prasībām. Šāda veida piekrišana nav jāsastāda tajā gadījumā, ja attiecīgais valdes loceklis kā dibinātājs ir parakstījis SIA reģistrācijas pieteikumu (4. veidlapu). Vēlamies atgādināt, ka LR Uzņēmumu reģistrs var pieprasīt šādu valdes locekļa piekrišanu, neskatoties uz to, ka dibinātājs un valdes loceklis ir viena un tā pati persona.
6. Valdes locekļu notariāli apliecināti parakstu paraugi (paraksta paraugs nav nepieciešams tam valdes loceklim, kurš kā dibinātājs ir parakstījis reģistrācijas pieteikumu (4. veidlapu)).
7. Valdes paziņojums par SIA juridisko adresi (SIA ar vienu dibinātāju) - Šis dokuments ir adresēts LR Uzņēmumu reģistram ar mērķi - informēt par SIA juridisko adresi un adresi, kas tiek noteikta kā SIA korespondences saņemšanas vieta.
8. Kvīts par valsts nodevas apmaksu.
9. Kvīts par publikāciju Latvijas Vēstnesī.

Atpakaļ

Komentēt