raksts1

E-jurista dokumentu papildinājums

2012.02.27, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Vadības menedžmenta pakalpojuma līgums
- Līgums par apmācībām (semināru veidā)
- Līgums par ceļojumu organizēšanu
- Līgums par apsardzes pakalpojumu sniegšanu (starp juridiskām personām)
- Līgums par apsardzes pakalpojumu sniegšanu (starp juridisku un fizisku personu)
- Līgums par juridisko pakalpojumu sniegšanu
- Kooperatīvās sabiedrības statūti (vispārējie)
- Apmācību sniegšanas laika grafiks

Pirkuma līgumi
- Preču pirkuma – pārdevuma līgums (latviešu un angļu valodā)
- Preču pirkuma – pārdevuma līgums
- Preču pirkuma – pārdevuma līgums (angļu valodā)
- Preču zīmes pirkuma – pārdevuma līgums (ar atpakaļpirkuma tiesībām)
- Pirkuma – pārdevuma līgums (ar priekšapmaksu)
- Pirkuma – pārdevuma līgums (ar pēcapmaksu)
- Pirkuma – pārdevuma līgums (ar samaksu līguma noslēgšanas dienā)

Darba līgumi
- Vienošanās par grozījumiem darba līgumā (par automašīnas lietošanu darba vajadzībām)
- Darba līgums (latviešu un angļu valodā)
- Darba līgums (angļu valodā)
- Līgums par apmācībām (darbinieka apmācībai)
- Prakses līgums
- Rīkojums par pieņemšanu darbā
- Rīkojums par pārcelšanu (citā amatā)
- Rīkojums par mācību atvaļinājuma piešķiršanu
- Rīkojums par darba samaksas izmaiņām
- Rīkojums par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu
- Rīkojums par atvaļinājuma piešķiršanu bērna tēvam
- Rīkojums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu bērna tēvam
- Rīkojums par atbrīvošanu no darba (pēc DL 114.panta)
- Rīkojums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu (mammai)
- Rīkojums par atjaunošanu darbā
- Rīkojums par atbrīvošanu no darba (pēc DL 101.p.1.d.4.pkt.)
- Rīkojums par rakstveida paskaidrojumu pieprasīšanu
- Darba devēja uzteikuma atsaukums (pēc DL 103.p.3.d.)
- Darba devēja uzteikums, ja darbinieks ilgstoši slimo (pēc DL 101.p.1.d.11.pkt.)

Transports
- Automašīnas pirkuma līgums (ar atpakaļpārdevuma tiesībām)

Lietvedības dokumenti
- Iesniegums par izslēgšanu no dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra
- Iesniegums par reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt