raksts1

E-jurista dokumentu papildinājums

2012.02.27, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Vadības menedžmenta pakalpojuma līgums
- Līgums par apmācībām (semināru veidā)
- Līgums par ceļojumu organizēšanu
- Līgums par apsardzes pakalpojumu sniegšanu (starp juridiskām personām)
- Līgums par apsardzes pakalpojumu sniegšanu (starp juridisku un fizisku personu)
- Līgums par juridisko pakalpojumu sniegšanu
- Kooperatīvās sabiedrības statūti (vispārējie)
- Apmācību sniegšanas laika grafiks

Pirkuma līgumi
- Preču pirkuma – pārdevuma līgums (latviešu un angļu valodā)
- Preču pirkuma – pārdevuma līgums
- Preču pirkuma – pārdevuma līgums (angļu valodā)
- Preču zīmes pirkuma – pārdevuma līgums (ar atpakaļpirkuma tiesībām)
- Pirkuma – pārdevuma līgums (ar priekšapmaksu)
- Pirkuma – pārdevuma līgums (ar pēcapmaksu)
- Pirkuma – pārdevuma līgums (ar samaksu līguma noslēgšanas dienā)

Darba līgumi
- Vienošanās par grozījumiem darba līgumā (par automašīnas lietošanu darba vajadzībām)
- Darba līgums (latviešu un angļu valodā)
- Darba līgums (angļu valodā)
- Līgums par apmācībām (darbinieka apmācībai)
- Prakses līgums
- Rīkojums par pieņemšanu darbā
- Rīkojums par pārcelšanu (citā amatā)
- Rīkojums par mācību atvaļinājuma piešķiršanu
- Rīkojums par darba samaksas izmaiņām
- Rīkojums par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu
- Rīkojums par atvaļinājuma piešķiršanu bērna tēvam
- Rīkojums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu bērna tēvam
- Rīkojums par atbrīvošanu no darba (pēc DL 114.panta)
- Rīkojums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu (mammai)
- Rīkojums par atjaunošanu darbā
- Rīkojums par atbrīvošanu no darba (pēc DL 101.p.1.d.4.pkt.)
- Rīkojums par rakstveida paskaidrojumu pieprasīšanu
- Darba devēja uzteikuma atsaukums (pēc DL 103.p.3.d.)
- Darba devēja uzteikums, ja darbinieks ilgstoši slimo (pēc DL 101.p.1.d.11.pkt.)

Transports
- Automašīnas pirkuma līgums (ar atpakaļpārdevuma tiesībām)

Lietvedības dokumenti
- Iesniegums par izslēgšanu no dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra
- Iesniegums par reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi