raksts1

E-jurista jaunumi

2012.07.30, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Sadarbības līgums tirdzniecības jomā
- Meža izmantošanas līgums medību tiesību realizēšanai
- Līgums par projektu vadības pakalpojumu sniegšanu
- Uzņēmuma līgums (par būvniecības dokumentu izstrādi un uzraudzību)

Darba līgumi
- Vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu (ar valdes locekli)
- Darba līgums (ar ārsta palīgu)

Nekustamais īpašums
- Dāvinājuma līgums (zeme)
- Pilnvarojuma līgums nekustamā īpašuma pārdošanai
- Piespiedu zemes nomas līgums

Transports
- Automašīnas nomas līgums (uz dažām stundām)

Lietvedības dokumenti
- Iesniegums Uzņēmumu reģistram par lēmuma atcelšanu (statūti, valde)
- Iesniegums Uzņēmumu reģistram par lēmuma atcelšanu (valdes pilnvaru beigu termiņš)
- Iesniegums par medicīniskās aprūpes kvalitāti (Veselības inspekcijai)
- Komercpilnvara
- Prasības pieteikums par darba tiesisko attiecību atzīšanu un darba samaksas piedziņu
- Sūdzība Valsts policijai par lēmuma atcelšanu (fotoradars)
- Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai.

Atpakaļ

Komentēt

Atpakaļ

Lasīt komentārus

Anonīms
2015-12-22 06:21:51
ja jau mēs salīdzinam PC ar MAC, tad lūdzu ari ņemam līdzvērtīgus PC, no tā izriet, ka neavri piedāvāt man alternatīvu par tādu cenu. Protams, ka nevaru! :) Jo Tu pieprasi tādas jaudas datoru, kādu Apple pašlaik vispār neražo. Tas ir apmērām tā — re kur mans VW Golf vai Ford Fiesta, un, lūdzu, atrodi man līdzvērtīgu BMW, un par tādu pašu cenu! Protams, ka tāda nebūs. Runa ir par to, cik tu iztērē un cik saņem atpakaļ pēc 2-3 gadiem, ja pārdod.