raksts1

Jauni līgumi vortālā E-jurists

2010.12.06, autors Administrācija

Vortālā "E-jurists" ir pievienoti vairāki jauni līgumu paraugi, kā arī atjaunoti daudzi ikdienā nepieciešami līgumi gan darba līgumu, gan nekustamā īpašuma sadaļā.

Šeit ir saraksts ar jaunajiem un atjaunotajiem līgumiem, sakārtots pa kategorijām:

Sadarbības līgumi:
- Uzņēmuma līgums (par klientu meklēšanu)
- Līgums par gāzes apkures katla apkopi
- Līgums par mārketinga pakalpojumiem

Darba līgumi:
- Iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu
- Darba devēja uzteikums pārbaudes laikā (Darba likuma 47.p.)
- Darba devēja uzteikums, ja tiek likvidēts darba devējs (Darba likuma 101.p.1.d.10.pkt.)
- Darba devēja uzteikums, ja darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus (Darba likuma 101.p.1.d.5.pkt.)
- Darba devēja uzteikums, ja darbinieks ir alkohola reibuma stāvoklī (Darba likuma 101.p.1.d.4.pkt.)
- Darba devēja uzteikums, ja darbinieks ir zaudējis darba devēja uzticību (Darba likuma 101.p.1.d.2.pkt.)
- Darba devēja uzteikums, ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla pārkāpis darba līgumu (Darba likuma 101.p.1.d.1.pkt.)
- Vienošanās par grozījumiem darba līgumā (par darba samaksu)
- Darba līgums (uz noteiktu laiku)
- Darba līgums ar pārdevēju (ar summēto darba laiku)

Nekustamais īpašums:
- Dzīvojamās telpas (dzīvokļa) īres līgums (ar izpirkumu)
- Dzīvojamās telpas (dzīvokļa) īres līgums (uz noteiktu laiku – diennaktīm)
- Dzīvojamās telpas (dzīvokļa) īres līgums (starp fiziskām personām)
- Dzīvojamās telpas (dzīvokļa) īres līgums (ar avansu)
- Dzīvojamās telpas (dzīvokļa) īres līgums (starp juridisku un fizisku personu)

Lietvedības dokumenti:
- Brīdinājums (pirms maksātnespējas procesa iesniegšanas)
- Kreditora prasījums administratoram (pēc jaunā Maksātnespējas likuma)


Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Veiksmi darbā!
Vortāla E-jurists administrācija

Atpakaļ

Komentēt