raksts1

Vortāla E-jurists jaunumi

2015.01.26, autors Administrācija

Vortāls E-jurists ir veicis darba līgumu sadaļas atjaunošanu. Darba līgumi, rīkojumi un uzteikumi ir papildināti ar punktiem par uzteikuma paziņošanas kārtību, atsevišķiem dokumentiem arī par konkurences ierobežojošiem nosacījumiem, atsauces uz normatīviem un teksts precizēts atbilstoši grozījumiem.

Saraksts ar labotajiem dokumentiem:

- Darba līgums (vispārējs)
- Darba līgums (uz noteiktu laiku)
- Darba līgums (uz nenoteiktu laiku)
- Darba līgums (latviešu un angļu valodā)
- Darba līgums (ar zvērinātu revidenti)
- Darba līgums (angļu valodā)
- Darba līgums (ar vides tehnologu)
- Darba līgums (ar zobu higiēnistu)
- Darba līgums (ar viesmīli)
- Darba līgums (ar rasētāju, angļu valodā)
- Darba līgums (ar privātās pirmsskolas izglītības vadītāja vietnieku)
- Darba līgums (ar privātās pirmsskolas izglītības vadītāju)
- Darba līgums (ar programmētāju)
- Darba līgums (ar programmētāju, ar konkurences ierobežojumiem)
- Darba līgums (ar projekta vadītāju)
- Darba līgums (ar projekta vadītāju, uz noteiktu laiku)
- Darba līgums (ar psihologu, uz noteiktu laiku)
- Darba līgums (ar rasētāju)
- Vienošanās par konkurences ierobežojumiem
- Uzņēmuma līgums (ar bārmeni)
- Uzņēmuma līgums (ar ēku celtnieku)
- Uzņēmuma līgums (ar sporta kluba treneri)
- Uzņēmuma līgums (ar zobārstniecības sanitāri)
- Rīkojums par atstādināšanu no darba (Darba likuma 58.panta)
- Darba devēja uzteikums
- Darba devēja uzteikums(ja tiek samazināts darbinieku skaits)
- Darba devēja uzteikums (pēc DL 98.p.)
- Darba devēja uzteikums grāmatvedim (pēc DL 101.p.1.d.1.pkt.)
- Darba devēja uzteikums pārbaudes laikā (Darba likuma 47.p.)
- Darba devēja uzteikums, ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla pārkāpis darba līgumu (Darba likuma 101.p.1.d.1.pkt.)
- Darba devēja uzteikums, ja darbinieks ilgstoši slimo (pēc DL 101.p.1.d.11.pkt.)
- Darba devēja uzteikums, ja darbinieks ir alkohola reibuma stāvoklī (Darba likuma 101.p.1.d.4.pkt.)
- Darba devēja uzteikums, ja darbinieks ir zaudējis darba devēja uzticību (Darba likuma 101.p.1.d.2.pkt.)
- Darba devēja uzteikums, ja darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus (Darba likuma 101.p.1.d.5.pkt.)
- Darba devēja uzteikums, ja tiek likvidēts darba devējs (Darba likuma 101.p.1.d.10.pkt.)
- Grūtnieces piekrišana
- Darba līgums (ar agronomu)
- Darba līgums (ar aktieri)
- Darba līgums (ar apkopēju)
- Darba līgums (ar ārsta palīgu)
- Darba līgums (ar auklīti)
- Darba līgums (ar automašīnas vadītāju)
- Darba līgums (ar automašīnu mazgātāju)
- Darba līgums (ar automehāniķi)
- Darba līgums (ar bārmeni)
- Darba līgums (ar biotehnologa palīgu)
- Darba līgums (ar biotehnologu)
- Darba līgums (ar būvdarbu vadītāju)
- Darba līgums (ar būvobjekta darba aizsardzības speciālistu)
- Darba līgums (ar ceļojošo pārdevēju)
- Darba līgums (ar darba aizsardzības speciālistu)
- Darba līgums (ar dārznieku)
- Darba līgums (ar datordizaineru)
- Darba līgums (ar direktoru)
- Darba līgums (ar ēku celtnieku)
- Darba līgums (ar elektriķi)
- Darba līgums (ar ergoterapeitu) uz noteiktu laiku
- Darba līgums (ar fizioterapeitu) uz noteiktu laiku
- Darba līgums (ar floristu)
- Darba līgums (ar frizieri)
- Darba līgums (ar galdnieka palīgu)
- Darba līgums (ar galdnieku)
- Darba līgums (ar ielu tirdzniecības - pārdevēju)
- Darba līgums (ar iepirkuma speciālistu)
- Darba līgums (ar juriskonsultu)
- Darba līgums (ar juristu)

Visi dokumenti sagatavoti saskaņā ar grozījumiem Darba likumā, kas izdarīti ar 23.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.

Atpakaļ

Komentēt