Akadēmisko programmu aģentūras nolikums

Pieņemts: 2004.09.14 Stājies spēkā: 2004.10.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 787 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts aģentūra "Akadēmisko programmu aģentūra" ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūra izveidota, lai sekmētu Eiropas Savienības izglītības programmu, kā arī citu valsts mēroga vai starptautisku izglītības pasākumu īstenošanas nozarē.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.