Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.02.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 79 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā ekspluatējama dzelzceļa zemes nodalījuma josla. Noteikumi attiecas uz visiem dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem neatkarīgi no dzelzceļa infrastruktūras piederības, kā arī uz juridiskajām un fiziskajām personām, kuru darbība vai tās sekas attiecināmas uz nodalījuma joslu vai tajā esošajiem objektiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)