Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumos Nr.394 "Dzelzceļa būvnoteikumi"

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 759 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likumu.
Noteikumu grozījumi paredz aizstāt vārdus "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" ar vārdiem "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.