Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"

Pieņemts: 2004.12.28 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1071 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka aizliegts zvejot un iegūt jebkādas sugas zivis visās ūdenstilpēs no 16.aprīli līdz 20.jūnijam, izņemot specializēto zveju ar murdiem, zušķērāju un trīsuļodu kāpuru rāmi, kā arī zveju zinātniskai izpētei un citos īpašos nolūkos, kura notiek atbilstoši šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)