Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"

Pieņemts: 2004.12.28 Stājies spēkā: 2004.12.30 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1055 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par atbildības novērtēšanu" un likuma "par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka prasības transportējamām spiedieniekārtām noteiktas ADR nolīgumā un RID noteikumos. Prasības transportējamām cisternām, kuras izmanto starptautiskos dzelzceļa pārvadājumos uz tām bijušās Padomju Savienības republikām (un no tām), kuras nav COTIF dalībvalstis, noteiktas Nolīgumā par starptautisko kravu satiksmi (SMGS nolīgums) un normatīvajos aktos par cisternās un bunkura pusvagonos ielikto kravu pārvadāšanu.
Atļauts lietot tādas autoceļu pārvadājumiem paredzētās transportējamās cisternas, kuras reģistrētas Valsts darba inspekcijā, un tādas dzelzceļa pārvadājumiem paredzētās transportējamās cisternas, kuras reģistrētas Valsts dzelzceļa administrācijā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)