Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.marta noteikumos Nr.104 "Tautsaimniecības vienotās stratēģijas un attīstības padomes nolikums"

Pieņemts: 2004.09.07 Stājies spēkā: 2004.09.11 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 775 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Padomes sēžu darba kārtību sagatavo un materiālus apkopo padomes sekretariāts kopīgi ar institūcvijām, kuras kompensē ir darba kārtībā iekļautie jautājumi. Padomes sekretariāta funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.