Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.603 "Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 939 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka šie noteikumi attiecas uz jebkuru personu, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likumu; uz jebkuru personu, kura saņem atbalstu vai finansējumu projekta īstenošanai no valsts vai pašvaldību budžeta; uz Latvijas Republikā reģistrētu personu, kura saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu atzīta par Eiropas Savienības strukturālo instrumentu (grantu) finansējuma saņēmēju. Ja finansējuma saņēmējam nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces, ievērojot tehnisko savietojamību ar jau esošajām precēm, kā arī ja tehnisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar izņēmumu tiesību aizsardzību, piegādājamos ražojumus var izgatavot vai piegādāt vai pakalpojumus var sniegt vienīgi konkrēts piegādātājs. Finansējuma saņēmējs nosaka tādu piedāvājuma derīguma termiņu, lai iespējamie piegādātāji būtu saistīti ar savu piedāvājumu līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)